Služby

KOMPLEXNÉ SLUŽBY PRE VÝVOJ A VÝROBU ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

NÁVRH A DESIGN

 • návrh zapojenia, výpočet a simulácia činnosti elektronických obvodov
 • design jednostranných a viacvrstvových dosiek plošných spojov (DPS)
 • panelizácia, príprava gerber a vŕtacích dát pre hromadnú výrobu DPS v prostredí profesionálneho návrhového CAD systému Altium Designer
 • altium logo
  altium designer altium designer

  PRÍPRAVA VÝROBY

 • prípravu výrobnej dokumentácie a osádzacích výkresov pre montáž súčiastok na DPS
 • vygenerovanie súpisiek materiálu BOM z návrhového systému pre potreby zásobovania
 • zabezpečenie hromadnej výroby DPS, nákup potrebného materiálu a komponentov
 • návrh a výroba testovacích a zahorovacích prípravkov
 • dps

  VÝROBA

 • osádzanie SMD komponentov do cínovej pasty, alebo lepidla na DPS
 • montáž vývodových komponentov, výroba a montáž vinutých dielov
 • strojové spájkovanie osadených DPS na zariadení Kirsten 5190P
 • oživovanie, testovanie a zahorovanie osadených DPS
 • kompletovanie a zostavovanie polotovarov do finálnych produktov
 • výstupná kontrola, balenie a expedícia finálneho produktu
 • Kirsten 5190P

  PODPORA

 • zabezpečenie výroby mechanických komponentov (chladičov, krabíc, ...) v rámci kooperácie
 • grafický návrh a zaistenie výroby polyesterových štítkov pre ovládacie panely elektrických zariadení
 • príprava katalógových listov a prospektov pre potreby prezentácie
 • pomoc pri certifikácii finálneho produktu, orientačné meranie EMC
 • dps
  dps
  dps